Skrota bilen?

Om du har bestämt dig för att skrota bilen så hälper vi dig gärna med det!
Kan du köra bilen är det bara att komma hit med den när vi har öppet. Går det inte att köra den så kan vi ordna transport med hjälp av Assitancekåren. Du skall ha med dig registreringsbeviset till bilen. Har du fått det nya registreringsbeviset måste vi ha den gula delen för att kunna avregistrera bilen. Är du inte ägare till bilen så måste du har en fullmakt och ett registreringsbevis som är underskrivet av ägaren med dig samt idhandling.

  • Vi ombesörjer att bilen blir skrotad och avförd ur CBR (centrala bilregistret)
  • Vi ser till att Din bil blir omhändetagen på ett miljöriktigt vis
  • Vi är miljö & kvalitetscertifierade enl ISO 14001, ISO 9001, SBR (Sverigies bilskrotares riksförbund) och BPS (bil Sweden).

Kostnader

För det arbete vi lägger ner på Din bil och för de kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som ställs på oss och för att bli av med allt miljöfarlig avfall, miljöavgifter m.m kan vi ta ut en ersättning för att utföra det arbetet.