Fakta

Företaget har funnits sedan 1968 och sysselsätter idag 14 anställda. Verksamheten bedrivs på en 25000 kvm stor tomt 3 km söder om Växjö. Vi demonterar ca. 1300 bilar om året varav ca. 90% är krockade bilar inköpta av försäkringsbolag

Filosofi

 • Varför köpa nytt när det finns bra begagnat ?
 • Vi har bildelar till de flesta bilmärken med garanti och till låga priser.
 • Har vi inte delen du söker kan du själv enkelt söka dessa genom de databaser som du finner på första sidan.
 • Vi har även nya delar till de rätta priserna. Anlita oss nästa gång du behöver en reservdel.
  Vi är ett auktoriserat bildemonteringsföretag och medlem i SBR-Sveriges Bilskrotares Riksförbund.

Växjö Bildemontering AB Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Växjö Bildemontering AB samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Växjö Bildemontering AB. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Växjö Bildemontering AB (registrerat

aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556169-7516). Vi finns på

Sänneholmsvägen 6, 352 70 Växjö. På vår webbplats Bildemontering.se  kan du läsa mer om oss.

Växjö Bildemontering AB tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverk om finns. De anställda i bolaget som behandlar personuppgifter har samtliga fått en grundläggande utbildning.
Växjö Bildemontering AB har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:  info@vaxjobildemo.se

Dina rättigheter

 • Begära rättelse av din information

  De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

 • Begära att bli raderad från våra system
 • Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet
 • Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.
 • Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
 • Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.
 • Du har rätt att begära registerutdrag
 • Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.
Blank
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Telefonkunder:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer (vid fakturering)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer

Kunder som handlar över disk:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i vår butik kan vara:

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post

Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:

 • Kopia på körkort
 • Registreringsnummer
Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Växjö bildemontering AB behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varor.
 • Hantera eventuella garantiåtaganden
 • Förenkla köpprocessen för återkommande kunder
 • Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
 • Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.
 • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.
Vad gör vi med din information?
Här beskrivs var uppgifterna lagras.

Bildemonteringar:

Kunduppgifter lagras i den centrala kunddatabasen för affärssystemet Fenix. Kunddatabasen delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.

Verkstäder:

Kunduppgifter lagras i skadehanteringssystemet CABAS där kommunikation med försäkringsbolag, bildemonterare och bildelsleverantörer sker.

Blank
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som beskrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

 

Vi sparar dina uppgifter om dig som kund i max 24 månader efter ditt senaste köp eller aktivitet hos oss.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till
Bildemonterare:

Växjö Bildemontering AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom andra bildemonteringar inom Märkesdemo, samarbetspartners samt supportpersonal i vårat IT-system.

Vid beställning av delar från bildemontering som inte ingår i Märkesdemo lämnas kunduppgifter endast ut i syfte att leverera de beställda delarna till dig som kund.

Bilverkstäder:

Kunduppgifter kan vid försäkringsärenden komma att delas med det försäkringsbolag där bilen är försäkrad samt den för skadan ansvariga verkstaden.

Skyddet av dina personuppgifter
Skyddet av dina personuppgifter
Du ska känna dig trygg som kund hos Växjö Bildemontering AB. Vi har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Växjö Bildemontering AB
Sänneholmsvägen 6
352 70 VÄXJÖ

info@vaxjobildemo.se